Responsive image
 

Prezentacja

Od końca XIX wieku, Towarzystwo Archeologiczne z Finistère [z franc. la Société Archéologique du Finistère, (SAF), przypis tłum.] bada i upowszechnia historię oraz dziedzictwo swego departamentu. Od roku 1873, Towarzystwo publikuje doroczny biuletyn, a w roku 1889 otrzymało Couverture du bulletin et a été reconnue d'utilité publique en 1889. status organizacji pożytku publicznego. Obecnie, SAF jest jednym z największych towarzystw naukowych we Francji. W jego skład wchodzi około 1500 członków, wywodzących się z różnych środowisk i będących w różnym wieku. Wśród członków Towarzystwa znaleźć można historyków, historyków sztuki, archeologów i erudytów, którzy zajmują się przygotowaniem biuletynu. Publikacja ta należy do głównej działalności Towarzystwa. Jednakże oprócz biuletynu wydawanego raz w roku, SAF publikuje regularnie inne jeszcze dzieła.

Ostatnie z nich, opublikowane przez Towarzystwo Archeologiczne z Finistère, ukazało się w grudniu 2005 r. i nosi tytuł Les vitraux de la cathédrale Saint-Corentin de Quimper [Witraże z katedry Świętego Corentin w Quimper, przypis tłum.]. Autorami są A. Brignaudy, Y.-P. Castel, T. Daniel J. Kerhervé, J.-P. Le Bihan.

Książkę zamawiać można w Towarzystwie (adres: la Société Archéologique du Finistère, BP 1156, 29101 Quimper). Cena: 39 euro, przesyłka zwolniona z opłat [warunki zamówienia dotyczą terenu Francji, przypis tłum.].


Inne dzieła opublikowane przez Towarzystwo, to:

    Artistes en Bretagne [Artyści w Bretanii]
    La Cornouaille du IXe au XIIe siècle [Cornouaille od IX do XII wieku]
    Sur les pas de Paul Aurélien [Śladami Paula Aurélien]
    Histoire de Quimper [Historia Quimper]
    ...

Towarzystwo Archeologiczne proponuje również cztery wycieczki w roku, organizowane w okresie wiosenno-letnim (od maja do września). Letnia wycieczka (organizowana pod koniec lipca lub na początku sierpnia) skierowana jest w szczególności do członków SAF, którzy mieszkają poza departamentem Finistère. Rolę przewodników pełnią specjaliści, co sprawia, że wycieczki umożliwiają uczestnikom lepsze poznanie zabytków prehistorycznych i historycznych, budowli cywilnych, religijnych czy też wojskowych, dzieł sztuki, a także różnych miejsc, nie tylko na terenie departamentu Finistère, ale również w sąsiednich departamentach. Ogłoszenia o wycieczkach publikowane są w prasie regionalnej, a każdy kto chciałby uzyskać szczegóły na ich temat, powinien przesłać do siedziby Towarzystwa 5 kopert ze znaczkami i wpisanym na nich adresem, pod jaki informacje mają być odesłane.

Ponadto, każdego roku Towarzystwo Archeologiczne organizuje siedem spotkań, w czasie których wysłuchać można konferencji, streszczenia na temat różnych publikacji lub zapoznać się z życiem Towarzystwa. Spotkania mają miejsce w ostatnią sobotę każdego miesiąca (cztery spotkania organizowane są w miesiącach styczeń – kwiecień, trzy od października do grudnia). Spotkania te mogą mieć miejsce w Quimper, Brest, Morlaix, Saint-Pol-de-Léon, Quimperlé albo innym mieście departamentu Finistère.

Towarzystwo wydaje także doroczny biuletyn, zawierający ok.500 stron, z reguły podzielony na działy, nawiązujące do różnych obszarów badań.

Jeden tom rozpoczyna się działem ”Archeologie” [Archeologia, tłum.]. Obok sprawozdań archeologicznych dotyczących departamentu Finistère w danym roku, znaleźć tu można badania uzupełniające na temat niektórych miejsc lub też syntezy. W biuletynie z roku 2001, znaleźć można na przykład badania nad termami galo-rzymskimi Masywu Armorykańskiego.

Sporo miejsca poświęca się każdego roku dziedzictwu artystycznemu. Informacje na ten temat znajdziemy w dziale "Patrimoine, art, histoire" [Dziedzictwo, sztuka, historia, przypis tłum.]. Rubryka ta zaczyna się od badań i odkryć dotyczących zabytków oraz dzieł sztuki z Finistère. Następnie mamy opis ostatnich nabytków Bretońskiego Muzeum Departamentalnego. Rozdział kończy się serią artykułów. W roku 2003, był nim na przykład artykuł pod tytułem "Les maisons à pans de bois de Quimper" [Domy z ryglówką w Quimper, przypis tłum.].

Dział "Histoire et Société" [Historia i Społeczeństwo, przypis tłum.] zawiera artykuły takie, jak "Les moulins de Plonévez-Porzay" (2001) [Młyny z Plonévez-Porzay, przypis tłum.], "Histoire de la presse et de l'édition à Quimperlé" (2002 i 2003) [Historia prasy i wydawnictwa w Quimperlé, przypis tłum.]...

Dział "Langue et littérature bretonnes et celtiques" [Bretoński i celtycki język oraz literatura, przypis tłum.] zaczyna się kroniką języka i literatury bretońskiej. W dalszej części odnajdujemy serię artykułów takich, jak "L'étymologie du breton beleg, prêtre" (2004) [Etymologia języka bretońskiego beleg, kapłan].

Biuletyn kończy się spisem archiwów i bibliotek w Finistère. Znajdziemy tu również streszczenia bibliograficzne oraz protokoły ze spotkań i wycieczek.